Najnowsze wiadomości

15 lipca 2024 12:39

Boisko do piłki nożnej Vs. Boisko do footballu amerykańskiegoMimo, że oba sporty odbywają się na trawie lub sztucznej trawie, boiska piłkarskie i piłkarskie różnią się od siebie wieloma aspektami. Różnią się one wielkością boisk i oznaczeniami na nich. W rzeczywistości, rozmiar boiska do piłki nożnej może nawet zmieniać się z meczu na mecz.

Wymiary pola do piłki nożnej

Rozmiar boiska może się znacznie różnić w zależności od lokalizacji boiska i od tego, kto zorganizował grę. Oficjalne zasady FIFA wymagają boiska o długości od 100 do 130 jardów oraz szerokości od 50 do 100 jardów do gry ligowej. Parametry te są jednak różne podczas gry międzynarodowej: Zasady FIFA wymagają boiska o długości od 110 do 120 jardów i szerokości od 70 do 80 jardów.

Oznaczenia pól do piłki nożnej

Oznaczenia na boisku piłkarskim muszą spełniać określone wytyczne, ponieważ pomagają w ustaleniu rozpoczęcia i zakończenia gry. Linie graniczne wokół boiska nie mogą mieć szerokości większej niż 5 cali. Organizatorzy muszą podzielić boisko na dwie połowy przez linię, która biegnie od linii dotykowej do dotykowej. Muszą również umieścić koło środkowe na środku boiska i dołączyć do tego małego koła większy okrąg o promieniu 10 jardów. Organizatorzy muszą również umieścić pole bramkowe, które zaczyna się 6 jardów od słupka bramkowego i rozciąga się na 6 dodatkowych jardów od linii bramkowej, przed połączeniem z linią równoległą.

Wymiary boiska do piłki nożnej

Wymiary boiska do piłki nożnej pozostają bardzo surowe, ponieważ każde pole musi mieć długość 360 stóp, lub 120 jardów, w tym 30 stóp, lub 10 jardów, dla każdej strefy końcowej. Oznacza to, że rzeczywiste pole gry pozostaje 300 stóp lub 100 jardów długości. Pole musi również mieć szerokość 160 stóp, czyli 53,33 jardy od linii bocznej do linii bocznej.

Oznaczenia boisk do piłki nożnej

Organizatorzy muszą otoczyć całe pole białą granicą o szerokości 6 stóp, która będzie pełnić rolę obszaru poza granicami. Umieszczą również znaki haszowe, które pełnią rolę linii wejściowych, 70 stóp, 9 cali od linii bocznych, aby zaznaczyć każdy dziedziniec pola. Linia docelowa musi rozciągać się od linii bocznej do linii bocznej i musi zawierać pylon do zaznaczenia tego obszaru. Wszystkie oznaczenia w strefie końcowej lub na połowie 50 jardów muszą uzyskać zatwierdzenie ligi przed użyciem.

Rozmiar olimpijskiego boiska do piłki nożnej Vs. Licealne boisko do piłki nożnej

Wszystkie boiska do piłki nożnej nie są tworzone równe z różnych powodów. W rzeczywistości, pola w piłce nożnej używane do międzynarodowej konkurencji, jak Olimpiada może być bardzo różne od pól w piłce nożnej używanych w lokalnych meczach szkół średnich. Olimpijskie pola piłki nożnej odbywają się do ścisłych wymagań dotyczących wielkości i wymiaru, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych pola licealne mają więcej swobody.

Organy zarządzające

Organem zarządzającym międzynarodową i olimpijską piłką nożną jest Federation Internationale de Football Association, czyli FIFA. Zasady stosowane podczas gry międzynarodowej, w tym olimpijskiej piłki nożnej, są zasady FIFA. Każdy stan w Stanach Zjednoczonych reguluje grę w liceum, ale wszystkie amerykańskie szkoły średnie przestrzegają zasad National Federation of State High School Associations, lub NFHS, zasady. Wiele z zasad pomiędzy NFHS i FIFA są takie same, ale niektóre, w tym wielkości pól, różnią się.

Długość pola

Zgodnie z przepisami FIFA, podczas rozgrywek międzynarodowych, długość boiska piłkarskiego, znanego również jako dotykowa linia, musi wynosić co najmniej 110 jardów, ale nie więcej niż 120 jardów. Większość organizacji używa boisk 120 jardowych do gry międzynarodowej. W przypadku gry w amerykańskiej szkole średniej zasady NFHS stanowią, że długość pola powinna wynosić od 100 do 120 jardów.

Szerokość boiska

Licealne boiska piłkarskie w Stanach Zjednoczonych muszą mieć szerokość od 55 do 80 jardów, zgodnie z zasadami NFHS. Pola olimpijskiej piłki nożnej muszą być co najmniej 70 jardów szerokości i nie więcej niż 80 jardów szerokości, zgodnie z regulaminem FIFA. Większość boisk olimpijskich i międzynarodowych ma szerokość 80 jardów.

Przyczyny różnic

Pola olimpijskie i międzynarodowe spotykają się i śledzą maksymalne odległości FIFA w większości przypadków. NFHS daje pewne pole do zmiany odległości, ponieważ w wielu przypadkach szkoły średnie w Stanach Zjednoczonych nie mają stadionów zbudowanych specjalnie dla piłki nożnej. Zasady NFHS stanowią, że bramki powinny być co najmniej 2 jardy przed bramkami, jeśli mecze są rozgrywane na boisku piłkarskim. Sama ta zasada ograniczyłaby długość boiska do maksymalnie 116 jardów na boisku piłkarskim. Ponadto wiele boisk licealnych nie spełnia wymogów dotyczących szerokości FIFA z powodu torów do biegania lub braku miejsca. Niektóre boiska piłkarskie mają niewiele miejsca na boisku lub nie mają go wcale, więc boiska piłkarskie są ograniczone pod względem ilości pola, które mogą posiadać bez konieczności wbiegania na trybuny.